สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า ต้อนรับคณะผู้ใจบุญบริจาคทุนการศึกษานักเรียน และทุนในการพัฒนาการศึกษา
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ต้อนรับคุณครูชาญ กรปกุล และคณะผู้ใจบุญบริจาคทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี และทุนในการพัฒนาการศึกษาเป็นค่าพาหนะรับส่งนักเรียนตลอดภาคเรียนที่ 2/2561

image

โดยตลอดกิจกรรมคณะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ดำเนินกิจกรรมต้อนรับคณะผู้ใจบุญโดยการรับคณะ และการนำเสนอกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคทุนทรัพย์ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคุณครูภูริชญา มั่นเหมาะที่ได้ติดต่อประสานกับผู้ใจบุญและดำเนินงานต้อนรับคณะบริจาคในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครับ

ภาพและข่าวโดย :: บ้านเหมืองง่า อำเภออำเภอพาน
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::