สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและระเมินผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้โดยท่านดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการติดตามและระเมินผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้มาติดตามผลการดำเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังการไปเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

image

ทางคณะกรรมการฯได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปอบรมเพื่อนำไปปพัฒนาให้โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรมีปรสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

ภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้ อำเภออำเภอแม่สรวย
 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::