สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โครงการรางวัล "พระพฤหัสบดี.....ครูดีของ สกสค." ประจำปี พ.ศ. 2561
 
นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประเภทครูผู้เสียสละด้านการศึกษา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา ( สกสค. )

image

ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 9 กันยายน 2561 กิจกรรมพิธีทางศาสนา และพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561 โดยดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ขอให้ทุกท่านระลึกเสมอว่าพวกเรามีภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการผลิตประชากรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติของเรา สังคมไทยจะมีความสงบและมีความสุขอยู่ที่ความมุ่งมั่นของพวกเรา ในการสร้างเยาวชนและประชากรที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีของสังคม ท้ายที่สุดนี้ ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง “ รางวัลไม่ใช่สิ่งมีค่าที่สุดของการทำดี แต่ความดีที่คงอยู่ต่างหาก คือสิ่งยืนยันในความเป็นคนดี ” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้จะจารึกในความทรงจำของทุกท่านตลอดไป

ภาพและข่าวโดย :: เวียงผาวิทยา อำเภออำเภอแม่สรวย
 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::