สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บิหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้
 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดย ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้านำเสนอผลงานดังนี้ ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายเจษฎา แซ่หาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น นายสวง กองจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง นางสาวนฤมล เกิดมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร

image

ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษานำโดยท่านวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เป็นประธาน

ภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้ อำเภออำเภอแม่สรวย
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::