สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ความต้องการงบดำเนินงานฯ
 
ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ความต้องการงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระหว่างวันที่ 2 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

imageภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้ อำเภออำเภอแม่สรวย
 
  • image
  • image
  • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::