สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 รวมเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 แม่อ้อประชารัฐ
 
9 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เห็นชอบให้นำนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่อ้อ เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูขอช่วยราชการและเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30กันยายน2561),เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการอสน การบริหารจัดการ และเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียน ที่แม่อ้อประชารัฐแล้วเสร็จ ต้นปี2562

image

9 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เห็นชอบให้นำนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่อ้อ เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูขอช่วยราชการและเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (30กันยายน2561),เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการอสน การบริหารจัดการ และเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อการก่อสร้างอาคารเรียน ที่แม่อ้อประชารัฐแล้วเสร็จ ต้นปี2562

ภาพและข่าวโดย :: บ้านแม่แก้ว อำเภออำเภอพาน
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::