สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ และคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินเชิงประจักษ์
 
ผอ.จรัญ แจ้งมณี และคณะให้เกียรติ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

image

วัน ศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผอ.จรัญ แจ้งมณี และคณะให้เกียรติ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ นางอัญชลี ไก่งาม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าแดงวิทยา ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพและข่าวโดย :: ป่าแดงวิทยา อำเภออำเภอพาน
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::