สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแกนนำเยาชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
ครูเกียรติศักดิ์ อุตชี ครูเสกสรร อินทะวงศ์ และครูเสฏฐวงศ์ อินทะเรืองรุ่ง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแกนนำเยาชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 16 : กิจกรรมหนังสั้น ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 ณ ห้องมณฑา โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จ.เชียงราย

imageภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้ อำเภออำเภอแม่สรวย
 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::