สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไคร้และคณะครูเข้าร่วมประชุมสัญจรชี้แจงขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป. เชียงราย เขต 2
 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดย ท่านดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมสัญจรชี้แจงขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป. เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย

image

ในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการสพป. เชียงราย เขต 2 ท่านรองผู้อำนวยการสพป. เชียงราย เขต 2 ท่านศึกษานิเทศก์ และท่านหัวหน้ากลุ่มงานในสพป. เชียงราย เขต 2 ได้นำเสนอและให้แนวคิดและแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในอำเภอแม่สรวยมีการนำแนวคิด CR2ACTS Model มาพัฒนา

ภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้ อำเภออำเภอแม่สรวย
 
  • image
  • image
  • image
  • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::