สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 14 พฤษภาคม 2561
 
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปกครองนักเรียน รวมประชุม 14 พฤษภาคม 2561

image

โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) 14 พฤษภาคม 2561

ภาพและข่าวโดย :: บ้านแม่แก้ว อำเภออำเภอพาน
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::