สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ผอ.และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์
 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดย ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ครูเกียรติศักดิ์ อุตชี ครูวิธิดา ตาวงค์ ครูอาจารี หวายคำ และครูพิชญ์สกุล พรหมรังษี ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative School) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ โณงเเรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร ซึ่งจักโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

image

ซึ่งการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความรู้ในการส้างนวัตกรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งได้รับนโยบายของการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ภาพและข่าวโดย :: บ้านห้วยไคร้ อำเภออำเภอแม่สรวย
 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::