สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2560 โรงเรียนบ้านวาวี
 
โรงเรียนบ้านวาวี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2560 โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านวาวี และนายทรงเดช คำเมือง ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้ชี้แจงถึงวาระการประชุมในครั้งนี้ เช่น แจ้งผลการแข่งขันทักษะ การรับรางวัล Moe award การแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ แจ้งข้าราชการครูย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน การรับนักเรียอนุบาลและชั้นประถม ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือเรียน งานก่อสร้าง และการปฏิบัติงานของทั้ง 4 ฝ่าย โดยผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

imageภาพและข่าวโดย :: บ้านวาวี อำเภออำเภอแม่สรวย
 
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::