สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ขอขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน
 
โรงเรียนบ้านโป่งแดงขอขอบคุณทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจ ถนัดเหมาะสมกับวัย สร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

image

ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพและข่าวโดย :: บ้านโป่งแดง อำเภออำเภอพาน
 
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::