สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ตำบลแม่อ้อ
 
นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒,นายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ สพป.เชียงราย เขต ๒และคณะ ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ตำบลแม่อ้อ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม เตรียมการพัฒนาคุณภาพให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่ และระดับ สพฐ.โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่อ้อ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการพัฒนา พร้อมท้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.๕-๖ ทำการสอน ณ โรงเรี

image

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒,นายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ สพป.เชียงราย เขต ๒และคณะ ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ตำบลแม่อ้อ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม เตรียมการพัฒนาคุณภาพให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่ และระดับ สพฐ.โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่อ้อ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการพัฒนา พร้อมท้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.๕-๖ ทำการสอน ณ โรงเรียนบ้านแม่อ้อ เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

ภาพและข่าวโดย :: บ้านแม่แก้ว อำเภออำเภอพาน
 
 
[ รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::