สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามที่ กสศ.ได้โอนเงินอุดหนุนทุนเสมอภาคทางการศึกษา
 
.

image

ประกาศสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามที่ กสศ.ได้โอนเงินอุดหนุนทุนเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2561 ไปให้โรงเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อใช้สำหรับจัดอาหาร กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข แล้วนั้น ขอได้โปรดดำเนินการจัดทำกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ (แบบ ก.001) และเมื่อได้จัดทำกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเรียบร้อยแล้ว โปรดจัดทำรายงานการใช้จ่ายในแบบ ก.002 ก.001 นร.06 และการโอนเงินคืน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง โรงเรียนที่ยังไม่ได้ใช้เทอม 2/2561 และจะใช้ 1/2562 ให้รีบดำเนินการ และรายงานก่อน 15 มิ.ย.2562 นี้ ติดต่อ 02-079-5475 กด 1 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-05-11 16:01:49
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::