สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 
.

image

ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สถานศึกษาดาวน์โหลดได้ที่ https://school.ksp.or.th/ksp-sch/index.jbx ตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะ ได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) 7 วันทำการ (ชาวต่างประเทศ) ติดต่อสอบถมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา callcenter 0-2304-9899 กด 2 http://www.ksp.or.th/ksp2018/

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-04-05 09:52:58
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::