สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 สำรวจปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น
 
.

image

- ด้วย สพฐ.ได้มอบหมายในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ให้ สตผ. สำรวจปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ นำมาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมาย : ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ ผอ.ร.ร. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะเปิดระบบ วันที่ 28 มี.ค.- 1 เม.ย. 62 สามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้ตามลิงค์ https://forms.gle/YMxWp9iDxvwgXQs3A

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-03-30 18:21:55
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::