สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 32 รายชื่อแสดงวิสัยทัศน์ จนง.ธุรการ-นักวิชาการเงินและบัญชี-นักวิชาการคอมฯ 9.00 น. ห้องสุพรรณิการ์
 
.

image

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รับ 2 ตำแหน่ง มาสมัครฯ 16 ราย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รับ 3 ตำแหน่ง มาสมัครฯ 15 ราย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รับ 1 ตำแหน่ง มาสมัคร 1 ราย ทั้งหมดนี้ให้มาแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ 25 ม.ค.2562 นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-01-28 10:57:59
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::