สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 รองณัณฐกันย์ เปิดอบรมครูปฐมวัยพัฒนาทักษะฯ คิด-อ่าน-เขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
 
.

image

.

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-01-07 23:55:48
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::