สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 3 ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ดูแลนักเรียนพ้นอันตราย
 
.

image

- วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องการประกอบคุณงามความดี อุทิศเวลาให้ความเอาใจใส่ดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับอันตรายจากเหตุฉุกเฉินโดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้แก่ นายสุรินทร์ สุวิชัย นายโย ใจวงค์ และนางสาวเสาวลักษณ์ คนบุญ คุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นตัวอย่างการทำความดีแก่ สังคมไทยต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ สพป.เชียงราย เขต 2 (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-05-15 09:42:50
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::