สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัย ASEAN Safe School Champion
 
.

image

- นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงรายเขต 2 นำทีมสำนักงานเขต และโรงเรียน เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดภัย ASEAN Safe School Champion ในงานประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2562 (the 3rd ASEAN Regional Conference on School Safety Year 2019) โดยมีผู้รับรางวัลดังนี้ นายมนตรี นวลจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลางราษฏร์พัฒนา รับรางวัลประเภทบุคคล นางประทินทิพย์ สลีสองสม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ รับรางวัลประเภทโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ มีผู้แทนสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 และ ปภ.ภาค 15 ร่วมงาน สนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดภัยจาก องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-04-05 09:56:45
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::