สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 คณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา นิเทศนิสิต ป.เอก
 
.

image

- นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพปงเชียงราย เขต 2 ต้อนรับ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.ณัฐวุฒ์ สัพโพ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มานิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติการของ น.ส.สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์ (อุ้ม) ตำแหน่งพนักงานราชการ สายครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภูมิลำเนาเกิดที่จังหวัดพะเยา ปัจจุบันอยู่ที่บ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เข้าฝึกประสบการณ์ทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 4 เม.ย.2562 นี้ (ธิษณามตี/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-04-03 09:29:18
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::