สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ประชุมพิจารณานโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 
.

image

- นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ณ ห้องสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-02-07 14:15:26
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::