สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ประชุมเตรียมสอบ จนท.ธุรการ สพป.เชียงเราย เขต 2
 
.

image

ประชุมเตรียมสอบ จนท.ธุรการ สพป.เชียงเราย เขต 2 - นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธ.ค.2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1.นางณฐอร ทิพย์เนตร 2.น.ส.ภัทรฤดี ศรีจุมปา 3.น.ส.โยสิตา กุลวัตร 4.น.ส.สุวิมล ระวังกาย 5.นายธีระพงษ์ เขื่อนคุ้ม 6.น.ส.วรัชนันท์ หะวัน 7.น.ส.เกวลิน กุนดี 8.น.ส.สาวิกา กองหล้า 9.น.ส.พัชรินทร์ บุญมี

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-12-04 08:56:07
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::