สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ครูวิกฤต ปฐมวัย-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว
 
.

image

ครูวิกฤต ปฐมวัย-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว - นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 รับรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกาาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 5 ราย ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ดังนี้ 1. น.ส.ภัญกร ปิสนู ครูโรงเรียนบ้าน แม่อิง สพป.พะเยา เขต 1 เอกภาษาไทย ค.บ.5 ปี ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2.น.ส.วราภรณ์ วงศ์ไชย เอกการศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี ครูโรงเรียนบ้าน แม่อิง สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิปัติหน้าที่ โรงเรียนสันกลางวิทยา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 3.น.ส.เฌนิศา สารเก่ง เอกภาษาไทย จากโรงเรียนบ้านท่าฮ่อ อบต.ทรายขาว อ.พาน ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านแม่พุง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 4.น.ส.กัตติกา ชัชวาลปรีชา เอกภาษาไทย ค.บ.5 ปี โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง อ.แม่สรวย ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 5.น.ส.อำพร สีสุวรรณ เอกภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี จากโรงเรียนเทศบาลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-12-04 08:50:45
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::