สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 2 เจ้าหน้าที่ย้ายกลุ่มปฏิบัติงาน
 
.

image

ย้ายกลุ่มปฏิบัติงาน - นางอาภรณ์ ทูปแป้น นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 ย้ายจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - น.ส.การะเกด ภูมิตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นการชั่วคราว แทน น.ส.รุจิรา ปรารมภ์ ที่ลาออก ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-12-04 08:47:07
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::