สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 4 นักศึกษา ป.โท ฝึกประสบการณ์
 
.

image

ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับ ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา ที่นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา http://edu.crru.ac.th/mae.html มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 4 ราย มาแนะนำตัวที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ เพื่อมาฝึกประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 24-30 ต.ค.2561 ณ สพป.เชียงราย เขต 2 โดยวันที่ 24 ต.ค. จะฝึกประสบการณ์ที่กลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มพัฒนาข้าราชการครู 1.น.ส.เจนจิรา ยะตั๋น (ยิ้ม) ครูโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2.น.ส.ปุณฑริก พรชนะวัฒนา (มิว) ครูโรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา (เอกชน) ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 3.นายอนุวัตร สุธรรมปวง (บอล) ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 4.นายปรีชา บุญอินทร์ (วุฒิ) ครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-10-24 22:55:50
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::