สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา ต้นแบบโรงเรียนควบคุมป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
 
.

image

น.ส.สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติต้นแบบโรงเรียนควบคุมป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้กับครูโรงเรียนบ้านเด่นศาลา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ในโรงเรียน ตามแนวทาง 6 มาตรการหลักของกรมควบคุมโรค ให้ไว้ โดยนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างระบบการป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561 ณ กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-09-02 07:30:45
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::