สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ต้อนรับคณะจาก สพป.เชียงราย เขต 4 ส่งตัวเจ้าพนักงานธุรการ
 
.

image

นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับนายกฤษฎ์ การะเกตุ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสยาม เชียงแรง กลุ่มอำนวยการ นายชูชาติ มีแหวน นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ นายบุญทัพ แอ่นปัญญา กลุ่มอำนวยการ นางโสภิตา ทิพยมณฑล กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.ลภัสรดา ถาริยะ กลุ่มนโยบายและแผน นางดารุณี การะเกตุ กลุ่มบริหารงานการเงิน น.ส.แสงเดือน ใจกล้า กลุ่มบริหารงานการเงินนายพงศ์พันธ์ ไชยบุญเรือง กลุ่มนิเทศฯ ที่มาส่งตัวนางบริมาส ฟองแก้ว เจ้าพนักงานงานธุรการ ชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 มาปฏิบัติงาน ณ กลุ่มอำนนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ส.ค.2561 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ อาคาร 3 2.

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-08-07 14:26:01
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::