สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน
 
.

image

นายสุทอิทธ ภาหวานเสียง ว่าที่ร.ต.(ญ) เกศยา กล้าณรงค์ ครูผู้ควบคุม โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาตอนต้น ร่วมประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "ชุดตัดผลไม้ ร้อยตา นวัตกรรมล้ำค่าสู่ไทยแลนด์ 4.0" ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยมีนายอิทธิพล เชอมือ ด.ญ.ทอฝัน กองแก้ว และด.ญ.ปิยะมาศ ฐานะกิจ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้านำผลงานร่วมเข้าประกวด (โย/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-07-11 09:56:48
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::