สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 คณะผู้บริหารฯ สพท. แสดงความยินดี ผวจ.เชียงรายคนใหม่
 
.

image

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมกับทีมผอ.สพท. สังกัด สพฐ. แสดงความยินดีกับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้วาราชการจังหวัดพะเยา ย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2561 แทนนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ภายหลังคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับสูง ตามบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เสนอ ครม.พิจารณา จำนวน 12 ตำแห่ง โดยหนึ่งใน 12 รายชื่อ มีชื่อ "นายประจญ ปรัชญ์สกุล" ให้พ้นจากผู้ว่าราชการพะเยา เพื่อมาเป็นผู้ว่าราชการเชียงราย โยกสลับกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (คนเก่า) ให้ไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ส่วนประวัติรับราชการของ "นายประจญ ปรัชญ์สกุล" เป็นคน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เกิดและโต ณ ที่แห่งนี้ จบการศึกษา คณะศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) NIDA และหลักสูตรสำคัญต่างๆระดับประเทศ ประวัติการรับราชการ นายประจญ ปรัชญ์สกุล เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และย้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 1 ปี ขึ้นสู่เก้าอี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กระทั่งคำสั่งล่าสุด ถูกโยกสลับมานั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ "นายประจญ ปรัชญ์สกุล" ยังเคยรับราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย ที่มาไทยรัฐออนไลน์ https://www.thairath.co.th/content/1327145

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-07-11 08:37:37
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::