สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดเชียงราย รับธงชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวเนตรนารีสามัญ
 
.

image

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค.2561 เวลา 10.00 น. ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบธงชนะเลิศ และเงินรางวัล 30,000 บาท ให้กับตัวแทนทีมเนตรนารี โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวด 6 ประเภท เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งทีมเนตนารีสามัญโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้ร่วมเดินสวนสนามต่อหน้าพระที่นั่งด้วย สำหรับทีมเนตรนารีสามัญโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เข้าประกวดเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย.2561 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ได้ประกาศผลการประกวดกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ดังนี้ ชนะเลิศ จ.เชียงราย รองอันดับ 1 จ.กำแพงเพชร รองอันดับ 2 จ.ปัตตานี รองอันดับ 3 จ.นครนายก รางวัลชมเชย จ.เพชบุรี และ จ.ชัยนาท ทีมเนตรนารีสามัญ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวในระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อ.เมือง จ.เชียงราย และเข้าประกวดระดับประเทศ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2561 จนได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว (พิมพ์รดา/ทศพร/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-07-11 08:36:18
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::