สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 รับการติดตามจาก ค.ต.ป.ประจำกระทรวง ศธ.
 
.

image

น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง(กลาง) ผอ.ตสน. นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ และน.ส.พัชรี รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทน สพป.เชียงราย เขต 2 เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 (พัชรี/ภาพ-ข่าว)

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-06-11 22:09:26
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::