สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ โรงเรียนบ้านดงมะดะ
 
.

image

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และกำชับเรื่องจุดเน้นคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความพอเพียง ของโรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการด้วยความเหมาะสมดี มี ส.อ.สมจิตร หวายคำ ผอ.โรงเรียนบ้านดงมะดะ ให้การต้อนรับ

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-06-11 22:06:38
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::