สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 เตรียมออกติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
 
.

image

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประชุม ชี้แจงรับทราบหลักเกณฑ์ ตามคำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ 223/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-06-11 22:03:09
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::