สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 สพฐ.แจ้ง 3 เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online
 
.

image

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งใน OBECLINE2018
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ติดตามทางเว็บไซต์ ดังนี้

- ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

http://www.dlit.ac.th/home.php

- สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

http://academic.obec.go.th/

- สพฐ.ได้ประกาศจัดตั้งให้มีศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับจังหวัด 84 ศูนย์ รวม 93 ศูนย์

https://www.tepeonline.org/objectiveFile.phpภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-04-16 08:32:43
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::