สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ผอ.ลัดดาวรณ แจ้งนักเรียน 5 อำเภอ 36 โรงเรียนในเขต 2 สมัครว่ายน้ำเพื่อชีวิต 1,530 คน แล้ว
 
.

image

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดเผยว่า ขอประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่ส่งนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น อายุ 4-15 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVEING) ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ขณะนี้สมัครเข้ามาแล้ว 36 โรงเรียน 1,530 คน ใช้งบประมาณ 400,000 บาท หากทางโรงเรียนไม่ประสงค์จะร่วมโครงการ ขอให้แจ้งเขตพื้นที่ภายในวันที่ 17 เม.ย.2561 นี้ เพื่อพิจารณาผู้ประสงคืรายอื่นตามสัดส่วนต่อไป

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-04-13 12:02:03
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::