รองณัฏฐกันย์ พร้อมคณะกรรมการชุดที่ 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ข่าว เมื่อ : 2019-09-18 09:49:52
คณะกรรมการชุดที่ 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา - ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการ ชุดที่ 3 นายบุญทัพ กองสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการ ...