สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
ทดสอบ เมื่อ :27/02/2561  โดย : ผอ. สพป.ชร.2
ครูประถมพบเพื่อนครู ฉบับที่ 4 ฉบับรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อ :03/11/2558  โดย : ผอ. สพป.ชร.2
ครูประถมพบเพื่อนครู ฉบับที่ 3 เมื่อ :21/08/2558  โดย : ผอ. สพป.ชร.2
ครูประถมพบเพื่อนครู ฉบับที่ 2 เมื่อ :19/01/2558  โดย : ผอ. สพป.ชร.2
ครูประถมพบเพื่อนครู ฉบับที่ 1 เมื่อ :17/12/2557  โดย : ผอ. สพป.ชร.2
 
 
  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.