สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 
ID
ภาพโครงการ
ชื่อเรื่องโครงการ
ครูที่ปรึกษา
เมื่อ
3
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
เบญจมาศ ใจรัตน์
2018-05-25 15:17:42
2
ปรึกษาการทำผลงาน ระดับมัธยม ฯ
ผอ เสรี ก๋าพรม
2014-08-01 10:57:10
1
ทดสอบสร้างหัวเรื่องโครงการ/ผลงานนักเรียน55
นายทดสอบ จริงจริง55
2013-11-18 16:56:35

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/th/showstalbumall.php on line 102
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.