สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านร่องคตสันปูเลย
  โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย นำผลงานเข้าร่วม ในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ปี 2557 เมื่อ : 2014-06-16 16:38:24
  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)สังกัด สพป.ชร.3 เมื่อ : 2014-06-16 11:08:15
  ชุมชนบ้านโป่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย ดำเนินการ เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง เมื่อ : 2014-06-16 09:50:51
  บ้านดอยช้าง
  โรงเรียนบ้านดอยช้างจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อ : 2014-06-16 09:25:35
  บ้านห้วยไคร้
  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ,บุคลากร,ศน.สพป.ชร.2 ร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ.นครปฐม เมื่อ : 2014-06-14 10:32:18
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
เลื่อนประกาศสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ครูผู้สอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 24 มิ.ย.2562 นี้

image
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

image
สัมมนาโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

image
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ ติดตามความจำเป็นพื้นฐานฯ บริบทโรงเรียนที่แตกต่างกัน โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.