สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ปีการศึกษา 2556 เมื่อ : 2014-03-22 11:13:56
  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
  โรงเรียนหัวยน้ำขุ่นวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่3 เมื่อ : 2014-03-21 21:51:20
  บ้านท่าก๊อพลับพลา
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556 เมื่อ : 2014-03-21 10:35:25
  โป่งแพร่วิทยา
  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยาจัดอบรมอาชีพแก่นักเรียน เมื่อ : 2014-03-21 00:21:23
  อนุบาลบัวสลี
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบัวสลีวิทยา เมื่อ : 2014-03-20 19:11:35
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่อนงค์ อุ่นเรือน

image
.

image
เปิดประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนครู

image
ผอ.5 กลุ่ม ร่วมอาลัย แม่อนงค์ อุ่นเรือน เสียชีวิตแล้ว!

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.