สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  โป่งน้ำร้อนวิทยา
  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา ปฏิบัติศาสนกิจ และจิตอาสา ณ วัดสุวรรณาราม ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อ : 2013-12-19 15:43:59
  บ้านห้วยหญ้าไซ
  แข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาค ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ : 2013-12-18 14:24:17
  บ้านวาวี
  อากาศหนาวที่โรงเรียนบ้านมังกาล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เมื่อ : 2013-12-17 11:33:15
  บ้านวาวี
  อากาศหนาวที่โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เมื่อ : 2013-12-17 11:27:25
  บ้านวาวี
  โรงเรียนบ้านวาวี ได้รับบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และผ้าห่มให้กับนักเรียน เมื่อ : 2013-12-17 11:13:00
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ประกาศแล้ว! นายกสมาคมฯอำเภอแม่สรวยคนใหม่

image
กลุ่มไอซีที-งานปชส. จัดอบรม 155 ธุรการฯ ฝึกทำข่าว ปชส.โรงเรียน

image
สังเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

image
มอบป้ายรางวัลชนะเลิศประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเขตฯ

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.