สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านป่าตึงงาม
  กิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อ : 2019-06-15 16:00:45
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ : 2019-06-14 15:25:10
  บ้านแม่ตาแมว
  กิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และรับบริจาคสิ่งของจากคณะนายอำเภอแม่สรวย เมื่อ : 2019-06-14 15:11:32
  ชุมชนบ้านสันจำปา
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู เมื่อ : 2019-06-14 14:48:49
  บ้านดงมะดะ
  โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป.ชร.2 ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ : 2019-06-14 11:06:36
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
เลื่อนประกาศสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ครูผู้สอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 24 มิ.ย.2562 นี้

image
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

image
สัมมนาโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

image
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ ติดตามความจำเป็นพื้นฐานฯ บริบทโรงเรียนที่แตกต่างกัน โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.