สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านจำผักกูดทรายทอง
  อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ เมื่อ : 2019-01-18 15:15:45
  บ้านเด่นศาลา
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เมื่อ : 2019-01-18 15:14:41
  บ้านต้นยาง
  ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่ เมื่อ : 2019-01-18 15:14:28
  บ้านห้วยไคร้
  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อ : 2019-01-18 15:14:02
  บ้านแม่แก้วใต้
  อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เมื่อ : 2019-01-18 15:13:47
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ประกาศแล้ว! นายกสมาคมฯอำเภอแม่สรวยคนใหม่

image
กลุ่มไอซีที-งานปชส. จัดอบรม 155 ธุรการฯ ฝึกทำข่าว ปชส.โรงเรียน

image
สังเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

image
มอบป้ายรางวัลชนะเลิศประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเขตฯ

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.