สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)ร่วมงานมุทิตาจิตคณะครูที่เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ : 2019-10-01 10:49:42
  บ้านแม่ผักแหละ
  วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ เมื่อ : 2019-09-30 14:03:26
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบงได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ : 2019-09-27 14:09:37
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบงได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ : 2019-09-27 14:08:58
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ เมื่อ : 2019-09-27 14:07:07
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ยินดีกับ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา เป็นผู้แทน สพฐ. ใน กศจ.เชียงราย

image
ผอ.จรัญ เปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

image
ชาวเขต 2 ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

image
รองณัฎฐกันย์ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.