สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  ชุมชนบ้านสันมะค่า
  ร.ต.อ.อดิเรค มะโนแก้ว ร่วมบรรยายเรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" ให้กับเด็กนักเรียน เมื่อ : 2019-06-17 14:36:05
  บ้านปางหก
  กิจกรรมภายในโรงเรียนไหว้ศาล จัดกิจกรรมลูกเสือเนตนารี และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อ : 2019-06-17 09:09:05
  บ้านแม่ผักแหละ
  วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ เมื่อ : 2019-06-17 09:01:48
  บ้านปางหก
  ชาวบ้านรวมใจพัฒนาทำผนังกั้นดินถล่ม โรงเรียนบ้านปางหก สพป ชร.2 เมื่อ : 2019-06-17 08:55:50
  บ้านป่าตึงงาม
  คุณธรรม - จริยธรรม เมื่อ : 2019-06-16 16:26:10
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

image
สัมมนาโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

image
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ ติดตามความจำเป็นพื้นฐานฯ บริบทโรงเรียนที่แตกต่างกัน โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ

image
ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาวี-บ้านเลาลี-บ้านปางกิ่วฯ อ.แม่สรวย

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.