สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านร้องบง
  สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2562 เมื่อ : 2019-03-13 14:31:22
  บ้านร้องบง
  สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 เมื่อ : 2019-03-13 14:08:43
  บ้านร้องบง
  สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2562 เมื่อ : 2019-03-13 14:30:04
  บ้านร้องบง
  สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2562 เมื่อ : 2019-03-13 14:00:39
  บ้านดินดำ
  ดินดำนิวส์ ฉบับที่ 8 เมื่อ : 2019-03-13 13:17:06
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่อนงค์ อุ่นเรือน

image
.

image
เปิดประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนครู

image
ผอ.5 กลุ่ม ร่วมอาลัย แม่อนงค์ อุ่นเรือน เสียชีวิตแล้ว!

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.