สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านแม่ปูนหลวง
  วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ : 2019-06-18 08:36:00
  บ้านแม่ปูนหลวง
  เปิดประชุมกองลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 เมื่อ : 2019-06-18 08:34:08
  บ้านแม่ปูนหลวง
  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อ : 2019-06-18 08:31:45
  บ้านแม่ปูนหลวง
  เปิดเทอมวันแรก 2562 เมื่อ : 2019-06-18 08:28:20
  ชุมชนบ้านสันมะค่า
  การอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 เมื่อ : 2019-06-17 14:57:29
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
เลื่อนประกาศสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ครูผู้สอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 24 มิ.ย.2562 นี้

image
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

image
สัมมนาโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

image
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ ติดตามความจำเป็นพื้นฐานฯ บริบทโรงเรียนที่แตกต่างกัน โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.