สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดพิธีจบหลักสูตร ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนปีการศึกษา 2561 เมื่อ : 2019-03-15 22:13:01
  บ้านวาวี
  โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ"พาน้องท่องโลกกว้าง"ประจำปีการศึกษา2561 เมื่อ : 2019-03-15 21:54:07
  บ้านวาวี
  วิศวกรโยธา สพฐ.สำรวจอาคารเรียน สปช.105/25 เสริมกำลังต้านแรงแผ่นดินไหวโรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เมื่อ : 2019-03-15 21:53:20
  บ้านวาวี
  โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ : 2019-03-15 21:52:11
  บ้านห้วยหญ้าไซ
  รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม เมื่อ : 2019-03-15 20:00:17
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่อนงค์ อุ่นเรือน

image
.

image
เปิดประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนครู

image
ผอ.5 กลุ่ม ร่วมอาลัย แม่อนงค์ อุ่นเรือน เสียชีวิตแล้ว!

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.