สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  กิจกรรมงานทำบุญสลากภัต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เมื่อ : 2019-10-13 15:32:35
  ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  เมื่อ : 2019-10-13 15:37:49
  บ้านแม่แก้ว
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ เมื่อ : 2019-10-11 14:32:37
  บ้านห้วยไคร้
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลแม่สรวย เมื่อ : 2019-10-10 20:34:01
  บ้านห้วยไคร้
  การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เมื่อ : 2019-10-10 20:16:23
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ยินดีกับ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา เป็นผู้แทน สพฐ. ใน กศจ.เชียงราย

image
ผอ.จรัญ เปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

image
ชาวเขต 2 ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

image
รองณัฎฐกันย์ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.