สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านดอยช้าง
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู เมื่อ : 2018-12-09 17:28:28
  บ้านห้วยไคร้
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC เมื่อ : 2018-12-08 20:56:20
  บ้านห้วยไคร้
  พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 เมื่อ : 2018-12-06 08:32:45
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ "วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561" เมื่อ : 2018-12-05 15:15:45
  บ้านเหมืองง่า
  โรงเรียนบ้านเหมืองง่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 61 เมื่อ : 2018-12-04 13:01:20
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ประชุมเตรียมสอบ จนท.ธุรการ สพป.เชียงเราย เขต 2

image
จนท.ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินใหม่

image
ครูวิกฤต ปฐมวัย-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ รายงานตัวแล้ว

image
2 เจ้าหน้าที่ย้ายกลุ่มปฏิบัติงาน

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.