สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เมื่อ : 2019-07-19 16:14:37
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 เมื่อ : 2019-07-19 16:12:54
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ร่วมกิจกรรมแต่งเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อ : 2019-07-19 16:09:54
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เมื่อ : 2019-07-19 15:59:32
  บ้านโป่งเหนือ
  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ เมื่อ : 2019-07-19 13:59:34
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล 750 ปีเมืองเชียงราย

image
ผอ.จรัญ นำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯถวายเทียนพรรษา

image
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มอบอาคารต้านแผ่นดินไหว คุซาโนะเนะ ให้โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

image
รองวรพงษ์ ติดตามงานก่อสร้างฯ โรงเรียนบ้านวาวี-เลาลี-ปางกิ่วฯ อ.แม่สรวย

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.