สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบ ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test : RT ชั้น ป.1 เมื่อ : 2020-02-14 08:14:49
  บ้านร้องบง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องบง ศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อ : 2020-02-14 08:13:01
  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
  ร.ร. ห้วยน้ำขุ่นวิทยา โดยนายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนรับการนิเทศจากมูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อ : 2020-02-13 19:10:16
  บ้านทุ่งพร้าว(เพ็กกี้ฮิทค็อค)
  ทุ่งพร้าวสาร ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เมื่อ : 2020-02-13 12:57:11
  บ้านโป่งนก
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ : 2020-02-13 10:28:10
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ประชุมจัดทำข้อมูลเกณฑ์พิจารณาย้ายข้าราชการครู

image
จัดกิจกรรม 5 ส.-ลด-คัดแยกขยะ วันวาเลนไทน์

image
เตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร

image
วางหรีดศพลูกจ้างเสียชีวิตที่โรงเรียนบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.