สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านห้วยไคร้
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนกำหนดทิศทางในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาฯ เมื่อ : 2018-06-19 22:48:19
  บ้านโป่งเหนือ
  การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เมื่อ : 2018-06-19 14:08:40
  บ้านวาวี
  โรงเรียนบ้านวาวี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 เมื่อ : 2018-06-18 17:14:01
  บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561 เมื่อ : 2018-06-18 10:38:30
  ดอยเวียงวิทยา
  กิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อ : 2018-06-18 10:21:14
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
รับการติดตามจาก ค.ต.ป.ประจำกระทรวง ศธ.

image
ติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

image
ติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ โรงเรียนบ้านดงมะดะ

image
ธุรการโรงเรียน-พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายงานตัวแล้ว!

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.