สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านโป่ง
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโป่ง เมื่อ : 2019-02-20 15:23:45
  บ้านแม่ตะละ
  โรงเรียนแม่ตะละวิทยาได้เข้าอบรม โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุข เมื่อ : 2019-02-20 14:42:53
  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
  ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เมื่อ : 2019-02-20 13:15:11
  บ้านห้วยไคร้
  การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2562 เมื่อ : 2019-02-19 22:55:10
  บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
  กิจกรรมวันมาฆบูชา เมื่อ : 2019-02-19 13:16:02
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
รับมอบภาพเทพอวยชัยให้พร

image
กิจกรรมวันหัวใจสีแดง ครั้งที่ 2

image
กลุ่มนิเทศฯ เยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน ป.1 Reading Test RT2561

image
พีระ รัตนวิจิตร เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่!

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.