สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านดินดำ
  ดินดำนิวส์ 06/2562 เมื่อ : 2019-11-13 12:24:11
  อนุบาลศรีโพธิ์เงิน
  กีฬาสีภายในโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ประจำปี 2562 เมื่อ : 2019-11-12 17:14:52
  อนุบาลศรีโพธิ์เงิน
  ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา เมื่อ : 2019-11-12 17:11:41
  บ้านห้วยไคร้
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ต้อนรับคณะ บริษัท อินดี้ทีเชิ้ต จำกัด เมื่อ : 2019-11-12 15:30:37
  บ้านห้วยไคร้
  สืบสานประเพณีวันลอยกระทง เมื่อ : 2019-11-12 14:34:07
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

image
พัฒนาฝีมือแรงงาน-จัดหางาน จ.ชร.-ศธจ.ชร. แจงครูแนะแนว แนะอาชีพให้ นร.ยากจน

image
ประชุมทำรายละเอียด บรรจุ-แต่งตั้ง-ย้ายข้าราชการครูฯ ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนเสนอเข้า อกศจ.เชียงราย

image
สพฐ. ประเมิน 7 ขั้นตอน โรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.