สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
  โรงเรียนทานตะวันวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมภาษาอังกฤษ English Camp เมื่อ : 2019-09-16 14:41:41
  ป่างิ้ววิทยา
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ : 2019-09-15 22:38:41
  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์
  ประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ เมื่อ : 2019-09-13 15:20:32
  บ้านแม่ตะละ
  โรงเรียนแม่ตะละวิทยา ได้เข้าโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา TFE และประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ : 2019-09-12 14:20:08
  บ้านแม่ตะละ
  โรงเรียนแม่ตะละวิทยา ได้จัดประเมินครูอนันต์ และครูอรรถพล และ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน เมื่อ : 2019-09-12 14:12:32
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
รองวรพงษ์ เปิดประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมตัดสินงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตฯ 21-21 ก.ย.62 นี้

image
หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พบบุคลากรในคลัสเตอร์ 16

image
รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Cluster16

image
รองณัฏฐกันย์ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.