สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  เวียงผาวิทยา
  โรงเรียนเวียงผาวิทยานำนักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เมื่อ : 2018-01-19 12:38:11
  บ้านแม่แก้ว
  ตรวจรับโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่แก้ว เมื่อ : 2018-01-19 04:10:53
  เวียงผาวิทยา
  คณะครูโรงเรียนเวียงผาวิทยาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู เมื่อ : 2018-01-17 21:22:37
  เวียงผาวิทยา
  นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครูดีในดวง เมื่อ : 2018-01-17 21:07:37
  เวียงผาวิทยา
  นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย ครูขำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงผาวิทยา เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุส เมื่อ : 2018-01-17 20:58:33
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
รองณัฏฐกันย์-ผอ.ลัดดาวรรณ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน จ.เชียงใหม่

image
เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.บ้านหนองผำ-ร.ร.บ้านต้นยาง

image
ชี้แจงกรรมการสอบ O-NET ร.ร.ป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า

image
รมว.ศธ.ประชุมทางไกลแจงระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนต้อง 100% ภายใน 31 มี.ค.2561 นี้

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.