สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านเหมืองง่า
  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า รับมอบสีทาอาคารเรียนจากบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัด เมื่อ : 2018-10-15 12:07:37
  บ้านเหมืองง่า
  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2561 เมื่อ : 2018-10-15 11:57:08
  ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
  รร.ห้วยน้ำขุ่นวิทยา รร.ลูกเสือคุณธรรม วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลือนโครงการคุณธรรม สพฐ. เมื่อ : 2018-10-09 14:13:06
  บ้านห้วยไคร้
  สารห้วยไคร้ประจำเดือนกันยายน 2561 เมื่อ : 2018-10-04 09:05:40
  บ้านห้วยไคร้
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและระเมินผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เมื่อ : 2018-10-04 08:56:06
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
กฐินพระราชทาน สพฐ. วันที่ 2 พ.ย.2561 ณ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย

image
สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพพ่อเมือง ใจศรี

image
สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมสวดพระอภิธรรมศพพ่อเมือง ใจศรี คืนสุดท้าย

image
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ อบรมโภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.