สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านแม่ตาแมว
  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ติดตาม คุณภาพการศึกษา เมื่อ : 2018-08-20 14:39:34
  บ้านป่าตึงงาม
  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบติการ เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชน เมื่อ : 2018-08-20 14:27:30
  บ้านป่าตึงงาม
  โรงเรียน บ้านป่าตึงงาม รับการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา เมื่อ : 2018-08-20 14:11:59
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด เมื่อ : 2018-08-20 14:03:45
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบง เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชน เมื่อ : 2018-08-20 14:02:32
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน ได้รับการคัดเลือกเป็นธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย

image
ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จนท.ธุรการ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2

image
ต้อนรับคณะจาก สพป.เชียงราย เขต 4 ส่งตัวเจ้าพนักงานธุรการ

image
ประชุมเตรียมสอบธุรการ 7 ส.ค.2561 นี้

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.