สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านแม่แก้ว
  ยกเสาเอก อาคารเรียนสปช.2/28 ร.ร.แม่อ้อประชารัฐ /แม่แก้ว 6 เมษายน 2561 เมื่อ : 2018-04-08 05:05:27
  บ้านแม่แก้ว
  ตรวจมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร 2/28 รร.แม่แก้ว เมื่อ : 2018-04-05 04:27:32
  บ้านดอยช้าง
  โรงเรียนบ้านดอยช้างจัดพิธีรับส่งมอบอาคาร "ห้องเรียน พอดี พอดี" เมื่อ : 2018-03-31 23:17:20
  บ้านดอยช้าง
  โรงเรียนบ้านดอยช้างจัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เมื่อ : 2018-03-31 21:45:14
  บ้านดอยช้าง
  โรงเรียนบ้านดอยช้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อ : 2018-03-31 20:36:34
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
แจ็ก หม่า 馬雲 “อาลีบาบา” ทุ่ม 11,000 ล้านบาท ลงทุน EEC

image
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญ ร่วมประกวด MV ประกอบเพลง

image
คู่มือการใช้งานระบบ ของผู้ใช้แต่ละสิทธิ์

image
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า-ชมรมครูปฐมวัย จัดอบรมทำหลักสูตรปฐมวัย

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.