สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นางกุลนันทน์ เวียงห้า
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์
089-5598280
Email
วันเกิด
11
เดือนเกิด
06-มิถุนายน
ชื่อ - สกุล
นางสาวธิษณามตี ธรรมปัญญา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
0875779197
Email
sopa0602@gmail.com
วันเกิด
06
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
ชื่อ - สกุล
น.ส.นวภัทธ์ กันธิมา
ตำแหน่ง
จ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์
Email
kunminenimt@hotmail.com
วันเกิด
26
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1
[กลับหน้ารวมรายการ]
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.