สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นางยุพิน จันทะสินธุ์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์
089-5614565
Email
วันเกิด
19
เดือนเกิด
08-สิงหาคม
ชื่อ - สกุล
ส.ต.ต.หญิงศรีวรรณ สุวรรณ์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์
086-1941040
Email
วันเกิด
30
เดือนเกิด
10-ตุลาคม
ชื่อ - สกุล
น.ส.อารี นักหล่อ
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์
081-0212013
Email
วันเกิด
21
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นางสุพัตรา สุภามณี
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์
086-1842947
Email
supatra842947@gmail.com
วันเกิด
17
เดือนเกิด
06-มิถุนายน
ชื่อ - สกุล
นางอาภา กุลพสุมนต์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์
086-1944433
Email
วันเกิด
03
เดือนเกิด
08-สิงหาคม
ชื่อ - สกุล
นางสาวพัชรี รูปะวิเชตร
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์
08-6917-1324
Email
patcharee_nar@hotmail.com
วันเกิด
14
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นางสุกัญญา ปวงมาทา
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์
09-3273-9336
Email
rachata373@gmail.com
วันเกิด
01
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
ชื่อ - สกุล
นางภาพร มูลไชย
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
0863806226
Email
kung_supa26@hotmail.com
วันเกิด
28
เดือนเกิด
09-กันยายน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 2 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2
[กลับหน้ารวมรายการ]
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.