สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
เบอร์โทรศัพท์
0815685890
Email
cookiee05@hotmail.com
วันเกิด
28
เดือนเกิด
08-สิงหาคม
ชื่อ - สกุล
นางพิมพ์รดา ธิป้อ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
081-8847790
Email
pimradathi@gmail.com
วันเกิด
03
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
085-7094165
Email
วันเกิด
27
เดือนเกิด
04-เมษายน
ชื่อ - สกุล
นางสาวมาศสินี อุ่นเรือน
ตำแหน่ง
นักวิชาการชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
Email
aunruan_nat@hotmail.com
วันเกิด
13
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
ชื่อ - สกุล
น.ส.สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
086-1791715
Email
sirikul@hotmail.com
วันเกิด
21
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
ชื่อ - สกุล
นายวิเชียร ธรรมยา
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
0839445736
Email
wichiansayhi@hotmail.com
วันเกิด
16
เดือนเกิด
10-ตุลาคม
ชื่อ - สกุล
นางสาวธัญยธรณ์ กิตติพจพัฒน์
ตำแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด
เบอร์โทรศัพท์
0654594962
Email
nuang.2523@gmail.com
วันเกิด
12
เดือนเกิด
02-กุมภาพันธ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1
[กลับหน้ารวมรายการ]
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.